ภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 347370

เครือข่ายภาคประชาชนร่วมกับ​ พอช.​และ​ ​ป.ป.ช.​ จัดเวทีติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สระบุรี / เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ สำนักงานคณ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 1

ชาวชุมชนในที่ดิน รฟท.สายใต้ หาดใหญ่-สงขลา จัดขบวนเตรียมพร้อมแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

การก่อสร้างรถไฟรางคู่สายใต้ช่วงนครปฐม-หัวหิน (ภาพจาก fa…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 279145297 358817142942346 2035686270909284168 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1799 : “คณะทำงานยุทธศาสตร์กลุ่มอ่าวไทย ออกแบบ จังหวะก้าวการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278419204 358813056276088 1022491105469081057 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1798 : โครงการสร้างโอกาศในการเข้าถึงสวัสดิการในที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง ตามสิทธิมนุษยชนที่พึงได้รับ

สงขลา / เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมหาดใหญ่ อ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 279162736 358805246276869 8890018891013796075 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1797 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลยางค้อมนำทีม ทีมงานจิตอาสา ซ่อมแซมบ้านในโครงการบ้านพอเพียง”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 23เมษายน 2565 นาย สุชีพ วงค…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้บ้านพอเพียงชุมชนริมคลองสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1650686098856

วิถี ‘คนคลองร้อยสาย’ ตำบลบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี และการปรับตัวฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจของตลาดน้ำชุมชน

คลองบางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ภาพจากเฟสบุ๊คส์ตลา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ขบวนองค์กรชุมชนกาญจนบุรี และ พอช.ภาคกลางและตะวันตก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคงและบ้านพอเพียง

กาญจนบุรี / วันที่ 21 เมษยน 2565 สำนักงานภาคกลางและตะวั…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278990324 164841189277992 5208375580215930074 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1796 : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ประชุมทำความเข้าใจระเบียบของกองทุนฯ พร้อมกับหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายจรูญ เพชร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 279042581 143922351482733 2523387225525242340 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1795 : สำรวจข้อมูลระดับเมืองและตำบลสู่การจัดทำแผนที่อยู่อาศัยทั้งเมืองเพื่อเชื่อมโยงสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี / วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ อาคารอเนกประส…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน และ พอช .เข้าพบ ผวจ.สมุทรสาครหารือแนวทางแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย

สมุทรสาคร / เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นางวัชรา​ สงมา​ …

อ่านรายละเอียด