การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก 01b51a49 77e8 4bd8 B0b8 07e4bcc7ee43 0

ที่ปรึกษา รมว.พม.ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมสร้างความเข้าใจและวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการที่ดินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในนิคมสร้างตนเอง

ลพบุรี : วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-17.00 น. ณ ห้…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ 56296 0

นักสื่อสารชุมชน “ทุ่งกุลา” นำทุนวัฒนธรรมเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2567  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกชุมชนริมคลองข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตก 3

‘วราวุธ’ รมว.พม. เยี่ยมชุมชนริมคลองเปรมประชากรด้าน ‘พอช.’ เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัย-คุณภาพชีวิตแล้ว 17ชุมชน 1,699 ครัวเรือน

  นายวราวุธ  รมว.พม. (เสื้อชมพู) และผู้บริหารกระทร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกชุมชนริมคลองบ้านมั่นคง 1

‘เปรมประชากร’ คลอง 6 แผ่นดิน…และน้ำพระทัยจากในหลวง

ประชาชนข้าราชการ  ‘จิตอาสา’ ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากร  ย…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 1340883

“ชัยนาท จังหวัดบูรณาการ เป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”

วันที่ 12 มีนาคม 2567 มีการจัดเวทีถอดบทเรียนจังหวัดจัดก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 3

Start เข้มข้น โครงการ Social Innovation Village : IDEA HACKS 2024

วันที่ 7 – 6 มีนาคม 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ S…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1bdab655 0e36 4de5 A710 149bac4f4d21 0

กองทุนสวัสดิการวังตามัว จังหวัดนครพนม แลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการ ในการจัดสวัสดิการประเภทที่อยู่อาศัย ที่ตำบลห้วยลึกจังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี : วันที่ 10 มีนาคม 2567 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 5d608cad 710c 4641 89c7 D4afea167088

ภาคกลางประชุม คทง.เศรษฐกิจฯ ออกแบบการขับเคลื่อนงานปี 67

วันที่ 9 มีนาคม 2567 สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับค…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชน 799257e0 423a 49ba Bdfb 3a549cc88f5e 0

ตำบลบางเค็มเปิดเวทีประชุมสภาฯ ทบทวนครบวาระ วางแผนเคลื่อนงานปีงบประมาณ 67 พร้อมมอบสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและภัยพิบัติให้กับสมาชิก

เพชรบุรี : วันที่ 10 มีนาคม 2567 ณ ศาลาเกษตรวัดโพธิ์พัฒ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก F5a64723 0119 4b5f 8c2b 7e68d3755ed0 0

ตำบลหนองโรง เปิดเวทีทบทวนบทบาทคณะกรรมการฯ และพัฒนาโครงการศูนย์กระจายสินค้าระดับพื้นที่

กาญจนบุรี : วันที่ 9 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์กระจายสินค้าโซน…

อ่านรายละเอียด