ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 11419675

พอช.โดยสำนักเลขาฯร่วมกับสำนักงานภาคใต้ และคณะทำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคใต้ ได้ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมเวทีสรุปบทเรียน โครงการศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชนภายใต้เครือข่ายวิถีเกษตรอินทรีย์กลุ่มคนเลี้ยงผึ้ง

สุราษฎร์ธานี / วันพฤหัสที่ 8 กันยายน 2565 พอช.โดยสำนักเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 326355

พอช.โดย สำนักเลขาฯร่วมกับสำนักงานภาคใต้ และคณะทำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคใต้ ได้ลงพื้นที่ติดตามหนุนเสริมเวทีสรุปบทเรียนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ชุมพร / วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 พอช.โดย สำนักเลขาฯร่วม…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 22454301

‘สานสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ของขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก’

สระบุรี /คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระบุรี ร่วม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

สูงวัยอย่างมีพลัง ชุมชนร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565  เวลา 13.00 – 16.00 …

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Messageimage 1662091972170

“บิ๊กป้อม” รวม 22 หน่วยงานทำ MOU ร่วมบูรณาการบริหารจัดการที่ดิน แก้ไขปัญหาทั่วที่ดินที่อยู่อาศัยประเทศไทย ใช้ “ความร่วมมืออย่างบูรณาการ สู่ความยั่งยืน”

กรุงเทพมหานคร / วันนี้ 2 ก.ย. 65 เวลา 10.30 น.พล.อ.ประว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคง 384023

เครือข่ายขบวนที่อยู่อาศัยภาคกลางและตะวันตกร่วมจัด WORKSHOP โครงการบ้านมั่นคงก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

“สร้างบ้าน พัฒนาคน ผนึกพลังคนจน ให้ชุมชนเป็นแกนหล…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 320664

สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับ พอช.ภาคเหนือ ได้จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ สรุปบทเรียนการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและทุนชุมชน “เหลียวหลังแลไปข้างหน้า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุคใหม่”

สุโขทัย / สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกอื่นๆสภาองค์กรชุมชน Fcc5a603 82d3 4124 8ba5 9718e36b111e

พม.- พอช. ผนึกพลังภาคี เปิด ‘ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม’ เขตประเวศ เพื่อบริการประชาชนจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตั้งเป้าเปิดศูนย์ครบทั้ง 50 เขต กทม.

ชุมชนเฟื่องฟ้า  :  กระทรวง พม. ผนึกพลังภาคี  เปิดศูนย์ช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 25650827 000055

เวทีประชุมสามัญประจำปี 2565 สภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และการบันทึกความร่วมมือการสนับสนุน เศรษฐกิจฐานรากแบบครบวงจร

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ  ห้องประชุมอรพิม อาคารบริการวิ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสภาองค์กรชุมชน Picture7

พัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรชุมชน กลุ่มจังหวัดกลางล่าง 1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบัน…

อ่านรายละเอียด