สวัสดิการชุมชนพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 3874848

“พอช.ภาคกลางและตะวันตก ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองม่วง สร้างจุดเริ่มต้นการดูแลคนทุกช่วงวัย”

ลพบุรี : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยสำนัก…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ภาคกลางและตะวันตก เปิดเวทีสร้างความเข้าใจ ตอกย้ำหลักคิด และเริ่มกระบวนการพัฒนาโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลชัยเกษม ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : ภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับเครือ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 79937562

อนุกรรมการภาคอีสาน เคาะกรอบแผนงบประมาณปี 66 หนุนความเข้มแข็งองค์กรชุมชนอีสาน 217 ลบ.

อุดรธานี / วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

กอบศักดิ์’ ประธานบอร์ด พอช. หนุนเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมปลูกไม้มีค่าไร่ละ 2 ล้านบาท-สร้างป่าชุมชน-ฝายมีชีวิต

การปลูกไม้มีค่า  เช่น  ยางนา  ที่อำเภอหนองฉาง  จ.อุทัยธ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน

ภาคกลางและตะวันตก ประชุมขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนแนวใหม่ มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอนาคตคนฐานราก พัฒนาคุณภาพชีวิตคนเป็นมากกว่าดูแลคนตาย

กรุงเทพมหานคร : วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2565 ขบวนองค์ก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 315751834 190629103478724 2298106442279966703 N

ขบวนองค์กรชุมชนภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก “ปรับทัพจัดความสัมพันธ์ สร้างระบบการทำงาน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามแผนปฏิบัติการ “4 ประเด็นพัฒนา 8 เป้าหมาย 19 ตัวชี้วัด 5 โครงการ”

 ระยอง / ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ระหว่างวันที่ 1…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 411481

ภาคกลางและตะวันตก ประชุมจัดกลไกและออกแบบแนวทางการทำงานขบวนองค์กรชุมชน ปี 2566 เน้นการพัฒนาพื้นที่เป็นตัวตั้งชุมชนเป็นแกนหลัก กระจายน้ำหนักสู่พื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กาญจนบุรี : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมริเวอร์แคว…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต S 78110726

เครือข่ายองค์กรชุมชนอีสาน สรุปบทเรียน วางแผนโครงการป้องกันและต่อด้านการทุจริตโดยภาคประชาชนปี 2566

ขอนแก่น / วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เครือข่ายองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 77438992

พอช.ภาคอีสานกลุ่มงานปฏิบัติการพื้นที่ สัมมนาวางแนวทางการขับเคลื่อนงานปี 2566

บุรีรัมย์ / ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องปร…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 4825126

พอช. และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมจัดการประชุมคณะทำงานเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน แล…

อ่านรายละเอียด