การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

คนเมืองแพร่สร้างป่าเปียก-แนวกันไฟมีชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน-ปลูกกาแฟลดการเผา¬- ลด PM 2.5

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครช่วยกันดับไฟป่าในยามกลางคืนที่ป่…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคเหนือ

8 ปี…เส้นทาง ‘น้ำพางโมเดล’ อ.แม่จริม จ.น่าน เป้าหมาย “มีกิน มีใช้ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี…มีกฎหมายเป็นธรรม !!”

ชาวตำบลน้ำพาง  อ.แม่จริม  จ.น่าน  ร่วมกันฟื้นฟูป่า  สร้…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียง 1

‘โลตัส’ มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวชุมชนโรงปูนโดนไฟไหม้ ด้าน พอช. – ชุมชนเตรียมสร้างที่พักชั่วคราว-บ้านมั่นคง

ผู้แทนโลตัสมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ชาวชุมชนโรงปูน (27 …

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา

ตำบลเขื่อนข้าวพันธุ์ดี ตำบลดงใหญ่คนรุ่นใหม่คืนถิ่น จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566  มีการจัดเวทีสรุปบทเรียนการ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคกลางและตะวันตก Timeline 20230424 210028

ภาคกลางและตะวันตก จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดบทเรียนการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจ

สมุทรสาคร : วันที่ 24 เมษายน 2566 ได้มีการจัดเวทีแลกเปล…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 1cd97b88 A624 4eff A641 43f12e3bd7d4

ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในจังหวัดลพบุรี และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานกระทรวง พม.

ลพบุรี : วันที่ 24 เมษายน 2566 นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระก…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 93044739

‘เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมออกแบบและวางแผนงานเชิงปฏิบัติการคณะทำงานระดับโซน’

จังหวัดสมุทรสาคร : วันที่ 22 เมษายน 2566 เครือข่ายกองทุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 3113533

พอช.ภาคใต้ ขบวนชุมชน เครือข่ายสลัม 4 ภาค สนง.พมจ.สงขลา และตรัง และสนง.บมค. จัดสัมมนาเครือข่ายสันรางรถไฟภาคใต้

วันอังคารที่ 25 เม.ย. 2566 ห้องจามจุรี โรงแรมเฟรนด์ลีเท…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตก 1

ขบวนองค์กรชุมชน 5 ภาคจับมือนิด้าจัดเวที “จับตานโยบายพรรคการเมืองเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” พร้อมยื่นข้อเสนอสร้างประชาธิปไตย-ลดเหลื่อมล้ำ-กระจายอำนาจ

ผู้แทนพรรคการเมือง 10 พรรคกับขบวนองค์กรชุมชนและภาคประชา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสวัสดิการชุมชน 303111

ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์และตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไม่สิ้นไร้คนเก่ง คนดี มีความสามารถเพราะที่นี่มี “คนมีคุณภาพ”

แกนนำ ต. ท่าหมื่นราม จ.พิษณุโลก พิษณุโลก / ระหว่างวันที…

อ่านรายละเอียด