พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nongkhai

พี่ใหญ่ไม่ทิ้งน้องเล็ก บ้านพอเพียงชนบทการช่วยเหลือให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ตำบลหนองปลาปากเดิมขึ้นอยู่กับตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียง…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Loei

“ความจำเป็นและความเดือดร้อนของพี่น้องต้องมาก่อน !!!” บ้านพอเพียงชนบทตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

เมื่อทีมวิชาการถอดบทเรียนความรู้ เดินทางเข้าเขตพื้นที่ต…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 457608

ปลุกพลังมวลชนนำคนแก้ปัญหา สร้างสภาฯให้เข้มแข็งที่คลองใหญ่

สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จั…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Nonghai

“ฮักแพงแบ่งปัน ร่วมสานฝันสู่ชุมชนตำบลหนองไฮ”

โครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮ อ…

อ่านรายละเอียด