สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคใต้ 1

คนภูเก็ตรวมพลังสวัสดิการชุมชน “เปลี่ยนเมือง สร้างสุขภาพดี สังคมมีสุข” ด้าน พอช.พร้อมหนุนชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่เด็ก-ผู้สูงวัย สร้าง “หมอชุมชน”

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตรวมพลัง ภูเก็…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 6225983

คณะทำงานด้านที่อยู่อาศัย พอช. เริ่มการประชุมพิจารณาการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2566 ประกาศเจตนารมย์ของการขับเคลื่อนที่ดิน ที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย

#รถไฟ 📍🚉#วันที่อยู่อาศัยโลก 🏘️เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 25…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น Img 5354

พอช. ขับเคลื่อน “ชุมชนเข้มแข็ง” ผ่านมิติคนมีคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

นครราชสีมา/24-25สิงหาคม2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 1

เครือข่ายสภางค์กรชุมชน ได้จัดเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

พอช. / วันนี้ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.สถาบันพัฒนาอ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

พอช.จัดเวทีสื่อสารสาธารณะ ‘CODI Forum ครั้งที่ 2’ “ฉากทัศน์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

ผู้ร่วมเสวนา codi  forum  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิง…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคใต้ 1

กระทรวง พม.-จ.นราธิวาส ร่วม “สานฝันวันใหม่ ร่วมใจสร้างมูโนะ” มอบเงินช่วยเหลือที่พักอาศัยชั่วคราว 85 หลัง 1.5 ล้านบาท

ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนราธิวาสมอบความช่วยเหลือชา…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 45490254

ผอ พอช. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรื่อง Smart Tumbon พื้นที่โครงการผักแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชน และพื้นที่เกษตรแปลงเดี่ยว ในพื้นที่ตําบลคําพะอุง จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด / เมื่อวันที่ 21 สิงหาคา 2566 เวลา 13.30 น. พอ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันสวัสดิการชุมชน 1

‘เหลียวหลังแลหน้า’ 23 ปี…ก้าวย่างสู่การปฏิรูปขบวนองค์กรชุมชนและ พอช. เป้าหมาย ‘ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง…แก้ปัญหาความยากจน-ลดความเหลื่อมล้ำ’

‘พอช.’ ส่งเสริมให้ชุมชนและเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนรวมกล…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียง 368307536 306619781879655 7833285401269477801 N

ปลัด พม. นำธีม ธอส. ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนเข้มแข็งผ่านโครงการบ้านพอเพียง ดูแลกลุ่มเปราะบาง ในตำบลดงน้อย ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา สืบเนื่…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสภาองค์กรชุมชน 1 0

พอช.จัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)หรือ พอช.  จัดเวทีก…

อ่านรายละเอียด