ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตำบลมหาสวัสดิ์ จ.นนทบุรี ออกรณรงค์ ให้ความรู้สู้โควิด-19 และแจกจ่าย ข้าวไข่เจียวจาก กฟผ. ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี จัดทำโรงทาน “delivery to home” และผลิตหน้ากากอนามัย

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รับถุงพระราชทานความช่วยเหลือในช่วง สถานการณ์โควิด-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหล่อเสาเข็ม เมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ล้างถนนฆ่าเชื้อในชุมชนพร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ตำบลดงกระทงยาม จังหวัดปราจีนบุรี มอบเจลฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา2019(covid19)ให้กับทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตำบลบึงบา จ.ปทุมธานี มีมาตราการพักชำระคืนสมทบกองทุนบ้านพอเพียงพร้อมมอบหน้ากากอนามัย

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตำบลปากน้ำและสภาองค์กรชุมชนตำบลท่ายาง สร้างการเชื่อมโยง (HUB) เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ และรายได้ทุกมิติ

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากทรง จ.ชุมพร มอบเงินสนับสนุนเป็นค่าน้ำมันให้รถประชาสัมพันธ์ต้านภัยโควิด-19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหญ่ ใช้ พรบ.สภาองค์กรชุมชน มาตรา 21 (3) จัดการด้านขยะในหมู่บ้าน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมหารือเร่งปรับแผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด