ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เครือข่ายเมืองเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ และจิตอาสาร่วมคัดกรอง เฝ้าระวัง การติดเชื้อตามชุมชนแออัด เสื่อมโทรม

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดชลบุรี ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จ.จันทบุรี จัดทำหน้ากากผ้าเพื่อแจกจ่ายประชาชนและพระสงฆ์

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสมาชิกในช่วงวิกฤติโควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์โควิด19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเป้า จังหวัดตรัง มอบเงินพร้อมหน้ากากอนามัย สมาชิกที่มีอายุ70 ปีขึ้นไปทุกคน

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

ชาวบ้านในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดปฏิบัติการ “Quick Win ” 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

ภารกิจ “เคาะประตูสภาตำบลเครือข่ายลุ่มน้ำคลองกลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช ชวนปลูกผักเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ Covid-19“

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

ที่นี่พัทลุง.. 20 ตำบลบ้านพอเพียงชนบท ระดมทุนหมุนเวียนช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนจากโควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรัชดาออเงิน – หนองใหญ่ และกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตสายไหม กรุงเทพฯ ร่วมกับภาคี พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด