เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายองค์กรชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)