ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)