ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)