ADVANCED SEARCH

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ? ค้นหาอีกครั้งด้วยกล่องค้นหาและการตั้งค่าแบบละเอียด

ค้นหา
ตั้งค่าการค้นหา
ค้นหาชื่อเรื่อง
ค้นหาเนื้อหา
ค้นหาเกริ่นนำ
Filter by Post Type
เลือกทั้งหมด
หน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์/ความเคลื่อนไหวงานพัฒนา
กรรมการและผู้บริหาร
มาตรการความโปร่งใส
บริหารทรัพยากรบุคคล
ข่าวรับสมัครงาน
การประชุมของคณะกรรมการ
ดาวน์โหลด
วีดีทัศน์
หนังสือพิมพ์ข่าวชุมชน
จัดซื้อจัดจ้าง
สื่อสิ่งพิมพ์
ผลการดำเนินงานสถาบัน
คลังภาพ
ผลการอนุมัติโครงการ
งานพัฒนา
Q&A
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ชื่นมื่นทั่วหน้า ผู้ว่าเมืองจันท์ มอบบ้านพอเพียง 212 หลัง งบ 3.8 ล้านบาท

จันทรบุรี : พ่อเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยภาคีพัฒนาคุณภาพชีว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เรื่องเล่าจาก สืบสานตำนาน “เอาบุญภูกุ้มข้าว” ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

“ดินแดนป่าสอนลอน สะออนสาวบ้านแต้ งามแท้แลคิ้งไกล น้ำพรม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เกษตรอินทรีย์ ผลิตปลาส้มไร้ก้าง ภูมิปัญญาไทยหัวใจพัฒนา ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภูมิปัญญา แบบแผนการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าแสดงถึงความเฉล…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เกษตรอินทรีย์วิถีคนละลมใหม่พัฒนา ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เกษตรอินทรีย์วิถีคน ‘ละลมใหม่พัฒนา’ การผลิต…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พอช. ร่วมกับ สสส. และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองลาดพร้าว

ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ 54 /วันนี้(21 สิงหาคม 2562) สถาบัน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ขบวนชุมชนเสนอแผนพัฒนาภาคประชาชนต่อผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ด้าน ‘เดชา ศิริภัทร’ ชูสุพรรณเป็นศูนย์กลาง ‘กัญชารักษาโรค’

สุพรรณบุรี/ เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนและขบวนองค์กรชุมชน จ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

โอท๊อปนวัตวิถี การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์โอท๊อปนวัตวิถี การท่องเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ไปดู ชุมชนแห่งการท่องเที่ยวโอท๊อปนวัตวิถี ที่ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ของชุมชน ที่ถูกเพาะบ่มมาจาก “คนมีภู…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

เกษตรกรอินทรีย์ วิถีที่ยั่งยืน ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

“…ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน สู่การแปรรูปขยะเป็นทุน ที่ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ป่าคือลมหายใจของชาวชุมชนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหว…

อ่านรายละเอียด