ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมน (องค์การมหาชน) หรือพอช. ได้ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคล (ทั่วไป) เพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา และได้ปิดการรับสมัครแล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 นั้น

สถาบัน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ