อื่นๆ Codi Default Image

บูรณางาน สร้างการเรียนรู้ พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม สู่ตำบลเชิงเนินที่ยั่งยืน

จากผลที่สภาองค์กรชุมชนตำบลเชิงเนิน ได้ดำเนินการขับเคลื่…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

ฝายมีชีวิตยางค้อม พัฒนาระบบเกษตรผ่านการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ตำบลยางค้อม เมื่อก่อนเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองใน…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆ Khuntalae3

ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช บูรณาการการจัดสวัสดิการชุมชนทุกมิติ บูรณาการแผนสู่ Social Smart City อย่างยั่งยืน

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมักจะถูกมองว่าเป็นปัญหาของสังคม …

อ่านรายละเอียด
อื่นๆ Pathumthani1

รอง ผวจ.ปทุมธานีมอบบ้านพอเพียงชนบท 212 ครัวเรือน 8 ตำบล ขณะที่ขบวนองค์กรชุมชนเตรียมเคลื่อนงาน “กองทุนฅนปทุมฯ สร้างวิถีอยู่เย็นเป็นสุข”

ปทุมธานี / รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานมอบบ…

อ่านรายละเอียด