ข่าวประชาสัมพันธ์ Codi Default Image

คู่มือ การขอรับรางวัลองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ปี 2563

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Dsc 3440

ประชุมบอร์ด พอช. ครั้งที่ 7 รอบปี 2562 ประธานไมตรีระบุ พอช. ต้องออกแบบระบบการบริหาร ปรับโครงสร้าง และทัศนคติขับเคลื่อนงานพื้นที่และนโยบาย

พอช. : วันนี้ (25 กรกฎาคมคม 2562) เวลา 09.00-12.00 น. ส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 67107479 323077825264518 6515053809905958912 N

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมบริหารกองทุนสวัสดิการ (codi_Welfarev3) ให้กับเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดชัยนาท

21 ก.ค. 62 : สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักยุทธศาส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

พอช: สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนทบทวนตนเองฯ วาระประชาชนคนลำประดา

พอช. และเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลละประดา ร่วมจัดเวทีสัมม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Codi Default Image

สำนักงานเขตยานนาวา/ระหว่างวันที่ 20 -22 ก.ค.62 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสำนักงานเขตยานนาวา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองยานนาวา

สำนักงานเขตยานนาวา/ระหว่างวันที่ 20 -22 ก.ค.62 สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 25

การความรู้บ้านพอเพียงชนบทตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

บริบทพื้นที่และสถานการณ์ปัญหา              จังหวัดน่าน …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 05

การความรู้บ้านพอเพียงชนบทตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

บริบทพื้นที่และสถานการณ์ปัญห                    จังหวัด…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 23 02

การจัดการความรู้บ้านพอเพียงชนบทตำบลท่าเสา  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

บริบทพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง                          …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 22 05

การจัดการความรู้บ้านพอเพียงชนบท ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

บริบทพื้นที่และการเปลี่ยนแปลง                          …

อ่านรายละเอียด